วีดีโอ

22 กันยายน, 2550

ท่าทางยามเสียใจ

ท่าทางในยามเสียใจบอกอะไรได้บ้าง
ออกไปพบปะเพื่อนฝูงคนๆนี้
เป็นคนที่รู้จักตัวเองดี รู้ว่าเป้าหมายของ
ชีวิตตัวเองคืออะไร และจะผลักดันตัวเอง
ไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ แม้ว่าจะยากลำบากอย่างไรก็ตาม


เก็บตัวอยู่คนเดียวคนที่ทำแบบนี้เป็นคนอ่อนไหว

สะเทือนใจง่าย ช่าง-คิด รักศิลปะ แต่ก็มักจะปิดกั้นตัวเอง

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน และยากลำบาก

คนๆนี้ความอดทนสูงอย่างไม่น่าเชื่อร้องไห้ไม่ยอมหยุด ใครที่เมื่อมีเรื่องเสียใจมากๆ

จนร้องไห้ไม่หยุดแสดงว่าเป็นคนจริง

จังกับชีวิตซื่อสัตว์เกลียดการหลอกลวงและรับ

ไม่ได้เลยต่อการเอาเปรียบ หรือรังแกกัน

เมื่อผ่านการร้องไห้ อย่างหนักไปแล้วคน

แบบนี้มักจะตัดสินใจต่อเรื่องนั้นอย่างเด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น: